Básníci

Mapa
Seznam básníků: {{ basnik.name }} {{ basnik.first_name }}
{{fullname}}
{{zivot}}

Místa jeho básní
{{misto.misto}}
Básně a místo: {{selected_misto}}
{{basen.name}} {{ moment(basen.instalace).format("DD.MM.YYYY") }} na místě instalován panel
{{basen.name}}